Drottningen och Prinsessan Madeleine på Childhoods 15-årsjubileum

Den 8–9 september uppmärksammades World Childhood Foundations 15-årsjubileum i Stockholm.

Måndagen den 8 september hölls World Childhood Foundations tredje internationella rådsmöte. Rådet bildades år 2013, med syfte att diskutera frågor som är gemensamma för Childhoods fyra syster­stiftelser i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland. Rådet består av Drottning Silvia, Prinssessan Madeleine, Childhoods general­sekreterare, styrelseordförande för respektive stiftelse samt ytterligare en styrelseledamot från varje stiftelse.

På kvällen den 8 september arrangerade Childhood en middag på Berns i Stockholm för att uppmärksamma att stiftelsen funnits i 15 år. Kvällen syftade också till att samla in medel till Childhoods verksamhet. Vid middagen närvarade Childhoods grundare Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine. Övriga gäster vid middagen var bland andra Kronprinsessparet, herr Christopher O'Neill, Childhoods styrelsemedlemmar, co-founders och företagspartners.

Tisdagen den 9 september hölls World Childhood Foundation årsmöte. Drottningen hälsade välkommen till arbetsmötet på Stockholms slott och tackade alla för sitt arbete med Childhood. Därefter presenterade respektive stiftelse sitt arbete och sina aktiviteter för det gångna året samt hur planeringen ser ut det kommande året.

Prinsessan Madeleine presenterade Childhoods kampanj "ThankYou", vars syfte är att sprida information om Childhoods arbete.

– Jag hoppas många vill gå in på www.thankyou.org och ge en sång till någon som har betytt mycket för dem under barndomen och på det sättet stödja Childhoods arbete, sa Prinsessan Madeleine bland annat under sin presentation.

På tisdagskvällen är Kungen och Drottningen värdar för en middag på Kungliga slottet dit Childhoods styrelseledamöter är inbjudna.

» Ladda ner högupplöst pressbild på Prinsessan Madeleine