Kungen följer händelseutvecklingen av skogsbranden

Kungen följer utvecklingen av skogsbranden i Sala och Surahammars kommun.

Länsstyrelsen och landshövdingen lämnar en kontinuerlig uppdatering om lägesutvecklingen till Kungen.

– Det här är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid. Jag känner djupt med berörda människor som har uppmanats att lämna sina hem, säger Kungen. Skogsbranden slår hårt mot många markägare och andra som ser sin skog och mark bli helt förstörd.

– Jag förstår också att det är en mycket tuff situation för alla som sliter med släckningsarbetet och med brandens följder, säger Kungen.