Policy kring Kungafamiljens ägande av bolag

Medlemmar i Kungafamiljen kan vara ägare eller delägare av affärsdrivande bolag . Det finns heller inte något konstitutionellt hinder för Kungafamiljen att äga aktier eller andelar i bolag.

Kungafamiljen är emellertid restriktiva när det gäller att engagera sig i affärsdrivande verksamhet.

I kungliga hovstaternas policy gällande bolagsfrågor står det bland annat att Kungafamiljen inte bör:

  • Vara ledamöter i affärsdrivande bolags styrelser
  • Vara vd eller vice vd
  • Vara heltidsanställda