Kommentar med anledning av medieuppgifter om Prinsessan Madeleine och styrelseuppdrag

Prinsessan Madeleine äger en minoritetspost om 5% i tre av Herr Christopher O'Neills affärsdrivande bolag.

Resterande 95% ägs av Herr O'Neill. Prinsessan Madeleines ägande ger inte rätt till vinstutdelning i något av bolagen.

Prinsessan Madeleine är inte anställd i något av bolagen, ingår inte i någon av bolagens ledning och uppbär inte heller någon ersättning från bolagen. Prinsessan Madeleine ägnar sig inte åt affärsverksamhet.

Ägandet av minoritetsposterna står inte i konflikt med vad Prinsessan Madeleine som medlem i Kungafamiljen kan äga.