Kommentar med anledning av programmet Kalla fakta i TV4, 1 april 2014

Med anledning av programmet om Svensk-Tyska föreningen där Drottningen är beskyddare ges följande kommentar:

Syftet med vänföreningar länder emellan är att förbättra förbindelser och relationer och öka det kulturella och ideella engagemanget. Drottningen står bakom alla människors lika värde och rättigheter samt tar starkt avstånd från främlingsfientlighet. Skulle det visa sig att en förenings stadgar, där Drottningen är beskyddare, inte är förenliga med Drottningens ovan nämnda värderingar, finns det anledning att ompröva beskyddarskapet.

Om beskyddarskap

Kungligt beskyddarskap har en lång historisk tradition. Idag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars, eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.

Kungligt beskyddarskap förekommer inom olika ämnesområden, till exempel välgörande verksamheter, miljö, natur, kultur, vetenskap, främjande av export, hälso- och sjukvård, friskvård och idrott. När en medlem ur Kungafamiljen åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningen eller organisationens verksamhet. Dock innebär det inte att den kungliga personen är aktiv i den dagliga verksamhet utan beskyddarskapets syfte är att öka uppmärksamheten kring organisationen och dess verksamhet.