Vittnesbekräftelsen

Den form av vittnesbekräftelse som tillämpas vid Prinsessan Madeleines nedkomst avviker från den traditionella vittnesbekräftelsen. Avvikelsen är motiverad av att födseln har ägt rum i New York.

Två läkare verksamma vid New York Presbyterian Weill Cornell Medical Center i New York, USA, ska i ett intyg ställt till H.M. Konungen förklara att de närvarat vid födseln och intyga att det nyfödda barnet är Prinsessan Madeleines dotter.