Information kring Prinsessan Madeleines nedkomst

Följande traditionella ceremonier kommer att äga rum med anledning av Prinsessan Madeleines nedkomst, beräknad till slutet av februari 2014.

Kommuniké

Vid en kunglig födsel är det Riksmarskalken som meddelar rikets ledning om födseln. Därefter kommer en kommuniké från Riksmarskalken att publiceras på www.kungahuset.se samt på www.facebook.com/kungahuset

Vittnesbekräftelse

Vid en kunglig födsel hålls traditionsenligt en vittnesbekräftelse vilket sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Då hålls vittnesbekräftelsen följande måndag.

Vid födsel utanför rikets gränser sker vittnesbekräftelse på annat sätt. Hur detta kommer ske vid Prinsessan Madeleines nedkomst meddelas i samband med födseln.

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap. Konselj på Kungens initiativ hålls bland annat vid födsel inom Kungafamiljen.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn samt tilltalsnamn. Konseljen hålls i anslutning till födseln.

Salutering

Vid en kunglig födsel skjuts salut från Skeppsholmen i Stockholm enligt Försvarsmaktens ceremonibestämmelser (Instruktion för Försvarsmakten, ceremonier; Cerl FM 2010). Vid födsel inom Kungafamiljen skjuts salut om 21 skott. Salutering sker även vid salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg. Salutering sker i anslutning till födseln.

Te Deum

Vid en kunglig födsel hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum. Te Deum är en gammal kyrklig ceremoni, som i kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i Kungafamiljen, så som dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen. Senast Te Deum hölls var vid jubiléet för Kungens 40 år på tronen den 15 september 2013.

Te Deum hålls i Slottskyrkan. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och det officiella Sverige samt hovets personal.

Inbjudningar till Te Deum skickas ut inom kort.

Flaggning

Vid en kunglig födsel flaggar de Kungliga slotten och Slottsbacken 2.

En begränsad fotopool för svensk media kommer arrangeras vid konselj och Te Deum.