Norska grundloven 200 år

I år innefattar firande av nationaldagen i Norge, den 17 maj, också uppmärksammandet av att det är 200 år sedan den norska grundloven antogs. Detta kommer att genomföras som ett särskilt jubileumsarrangemang på kvällen.

Denna kompletterande information om arrangemanget den 17 maj gör att Kungen har beslutat att Han, tillsammans med Drottningen, kommer att närvara vid det särskilda arrangemanget i Eidsvoll med anledning av den norska grundlovens 200-årsjubileum.

Norska grundlovens 200-årsminne uppmärksammas med ett seminarium på Kungliga slottet

Kungen har tidigare beslutat att upplåta Kungliga slottet i Stockholm för ett seminarium om den norska grundloven måndagen den 5 maj, där Kungen och Drottningen kommer att närvara. Seminariet uppmärksammar den 200-åriga freden mellan de nordiska brödrafolken, med norska grundlovens tillkomst den 17 maj 1814.

Därefter följer en konsert i Slottskyrkan med sångare från Oratoriekören Caeciliaforeningen i Oslo. Tillsammans med svenska solister och musiker framför de "Requiem for Kong Carl Johan" under ledning av norska dirigenten Steffen Kammler. Detta verk är komponerat av norsk/tyske kompositören Friedrich August Reissiger och uppfördes första gången i Oslo (dåvarande Christiania) veckorna efter Karl XIV Johans död i mars år 1844. Verket framförs nu för första gången i Stockholm.

Arrangör för evenemanget är föreningen Bernadotte-Musei Vänner och norska ambassaden i Stockholm.