Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm den 5 december 2013 har styrelsen för Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat utdela stipendier enligt följande:

Kristina Ahlin, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, för projektet "Riskfaktorer för Cerebral Pares".
— 120 000 kr

Anna Strömbeck, doktorand vid Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet,
för projektet "Hög andel av regulatoriska T-celler vid födseln — en tidig riskfaktor för allergisk sensibilisering hos barn".
— 120 000 kr

Judith Gudmundsdottir, doktorand vid Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet, för projektet "Immunologiska följder av tidig thymektomi".
— 100 000 kr

Gill Nilsson, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet "Hur går det för små barn med feberkramper eller epilepsi?".
— 80 000 kr

Armin Bidarian Moniri, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, för projektet "Jämförelse mellan kirurgisk och en ny icke-kirurgisk metod för behandling av öronkatarr hos barn — hörsel och hälsoekonomiska aspekter".
— 60 000 kr

Johanna Månsson, doktorand vid Institutionen för psykologi, Lunds Universitet, för projektet "Predictors of cognitive, language and motor development at 2.5 years of age in a population-based cohort of extremely preterm infants".
— 60 000 kr

Dan-Mikael Ellingsen, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet "Utvecklingen av det affektiva beröringssinnet hos barn
— 60 000 kr