Två innehavare av H.M. Konungens professur i miljövetenskap utsedda

Styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö beslöt vid sitt sammanträde den 7 november under H.M. Konungens ordförandeskap att för år 2014/15 utse två innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Detta med hänsyn till de många bra ansökningarna samt att H.M. Konungen i år firar 40 år på tronen; Professor Raymond T Pierrehumbert och Professor Walker O Smith.

Professor Raymond T Pierrehumbert är sedan 1989 professor vid Chicago University. Han är en av de internationellt mest framstående och mångfacetterade klimatforskarna med stor bredd och djup inom atmosfärens och klimatsystemets dynamik och kolets kretslopp. Han är djupt engagerad i klimatfrågans samhällsaspekter som sociala kostnader och ekonomiska konsekvenser.

Värd för den planerade vistelsen är Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, som har en lång och framgångsrik tradition av atmosfärs- och klimatforskning.

Professor Pierrehumbert kommer under sin vistelse i Sverige att vara verksam inom tre problemområden; kolackumulering och återkopplingsmekanismer mellan terrestra system och atmosfär, socioekonomiska implikationer av klimatförändring och klimatpolitik samt försök att bättre förstå sannolikheten för katastrofscenarier i olika klimatmodeller.

Professor Walker O Smith är professor vid Virginia Institute of Marine Sciences. Han är expert på marin miljöforskning, speciellt växtplankton, och han har arbetat med att förstå de komplexa faktorer som ligger bakom algblomning i världshaven. Han har utvecklat ny teknologi inom oceanografi vilken innefattar självstyrande undervattensfarkoster.

Göteborgs universitet kommer att vara värd för professor Smith.

Professor Smith kommer under sin vistelse i Sverige att studera fysikaliska och biogeokemiska processer i Skagerak och Östersjön och syftet är att förstå hur olika samverkande stressfaktorer påverkar giftig algblomning. Det planerade arbetet kommer att utföras vid de tre marina centra som finns i landet som Sven Lovéns centrum för marin forskning vid Göteborgs universitet, Askölaboratoriet vid Stockholms universitet och Norrbylaboratoriet vid Umeå universitet. Samarbetsprojekt kommer att involvera såväl svenska forskare som forskare vid Virginia Institute of Marine Sciences och kinesiska forskare.

Kontakt

Birgit Erngren, 08-402 60 54, birgit.erngren@royalcourt.se