Medaljförläningar 6 juni 2013

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljutdelningen äger rum den 12 juni kl. 16.00 på Stockholms Slott.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Riksrevisor Gudrun Antemar
För betydelsefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv.

fv statsråd Leif Pagrotsky
För mångårig och framstående politikergärning.

fd generaldirektör Olle Wästberg
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv.

12:e storleken i högblått band

Direktör Kenneth Bengtsson
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Hovrättsråd Lars Friedner
För betydande insatser inom svenskt kyrkoväsende.

Operasångerska Barbara Hendricks
För framstående sångargärning.

Direktör Arne Karlsson
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv.

fd Överrabbinen Morton Narrowe
För framstående insatser för den judiska gemenskapen i Sverige.

8:e storleken i Serafimerordens band

Direktör Richard Bergfors
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Sasja Beslik
För framstående insatser inom svenskt miljö- och hållbarhetstänkande.

Professor Gunn Johansson
För betydande vetenskapliga insatser inom arbetspsykologin.

Professor em Sven Kullander
För värdefulla insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.

Direktör Laurent Leksell
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Docent Ragnar Olegård
För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Regissör Karl Dunér
För framstående konstnärliga insatser som regissör.

Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare.

Musiker Gunnar Idenstam
För framstående konstnärliga insatser som musiker.

Skådespelare Jonas Karlsson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Operasångare Olle Persson
För framstående konstnärliga insatser som operasångare.

Skådespelare Christina Schollin
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

8:e storleken i högblått band

Agronom Åsa Domeij
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv och svensk miljövård.

Artist Karl Dyall
För framstående insatser som sångare och dansare.

fv Länsantikvarien Ulf Löfwall
För värdefulla insatser som länsantikvarie.

Direktor Stefan Martinsson
För betydande humanitärt arbete som sjömanspräst.

Psykolog Lena Posner-Körösi
För framstående insatser för den judiska gemenskapen i Sverige.

fv Kriminalinspektör Bo Thorstenson
För värdefulla insatser som mentor för utsatta ungdomar.

Direktör Rolf Westerström
För betydande insatser för svensk sjöräddning.