Officiellt besök till Nordnorge 18-19 juni

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia reser till Nordnorge på ett officiellt besök 18-19 juni 2013 på inbjudan av Kung Harald V och Drottning Sonja. Handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling representerar Sveriges regering vid besöket. En svensk näringslivsdelegation reser till Nordnorge i anslutning till det officiella besöket.

Besöket syftar till att stärka de redan utmärkta relationerna mellan Sverige och Norge, som har samarbeten inom i stort sett alla områden. I Norge, som är Sveriges främsta exportmarknad, finns drygt 2 000 svenska företag och cirka 70 000 svenska medborgare arbetar i landet.

Programmet fokuserar på Nordområdenas resurser och utveckling, klimat- och miljöutmaningar, utveckling av det svensk-norska utbildnings- och forskningssamarbetet, arbetsmarknadsfrågor och svenskt näringslivs ökade intresse för regionen. Arktiska rådets sekretariat, som ligger i Tromsö, öppnades under det svenska ordförandeskapet och Sverige är 2013 ordförande i Nordiska Ministerrådet, där arbetsmarknadsfrågor och särskilt ungdomsarbetslöshet är en av de prioriterade frågorna.

Det senaste officiella besöket av kungaparet till Norge ägde rum i juni 2005 som en del av markeringen av unionsupplösningen 1905. Det norska kungaparet avlade ett officiellt besök i september 2005.

Preliminärt program

Tisdag 18 juni

De norska och svenska kungaparen anländer till Harstad med kungaskeppet K/S Norge den 18 juni.
På programmet står ett besök på Statoils Nordnorge-kontor där kungaparen får en orientering om hur regionen ser på den framtida ekonomiska utvecklingen och om olje- och energisektorns historia och framtid i ett miljöperspektiv.
Kungaparen besöker Stangnes kommunala grundskola som har en särskild satsning tillsammans med näringslivet på naturvetenskapliga ämnen och de möter där elever som berättar om sina projekt och studier.
Dagen fortsätter med ett besök på Rökenes Gård, vackert belägen på kullarna utanför Harstad och på Nordnorsk Museum där utställningen "Pioneer Voices" om den hundraårsjubilerande norska allmänna rösträtten visas. Utställningen ingår i Festspelen i Harstad.
Besöket i Harstad avslutas med en stadsvandring.
Kungaparen lämnar Harstad på kvällen med kungaskeppet K/S Norge och fortsätter resan mot Tromsö.

Onsdag 19 juni

Kungaparen anländer med kungaskeppet K/S Norge till Tromsö hamn.
Dagen börjar med ett besök på Polarmuseet, där FRAM-sentret berättar om Arktis miljöutmaningar, BarentsWatch och havsförsurningshotet. Det blir också tid för en guidad tur på museet.
Kungaparen besöker Tromsö universitet, som har nära forskningssamarbete med bland annat Umeå universitet inom området marin bioprospektering, dvs sökande efter och förädling av marina organismer som kan användas i till exempel läkemedel, livsmedel och biobränslen.
Världens nordligaste botaniska trädgård får ett besök liksom Nordnorsk Kunstmuseum med en utställning på svensk-norskt tema, "Sölvbryllupsgaven".
Föreningen Norden är värd för ett möte på tema nordisk arbetsmarknad, där svenska ungdomar som arbetar i Tromsö deltar.
Besöket avslutas med en stadsvandring med kulturinslag.

Medieackreditering senast 3 juni
Särskild medieackreditering behövs för att kunna bevaka besöket på plats. Ackrediteringen är öppen 16 maj-3 juni.