Information kring fotofållor vid Västra valvet och Södra valvet

För den media som inte ges möjlighet att närvara i Slottskyrkan kommer det finnas en pressfålla utanför Västra valvet (Yttre borggården) och en pressfålla utanför Södra valvet (Slottsbacken).

Platserna i fotofållorna skall vara intagna senast kl. 11.30. Detta med anledning av avspärrningar kring Kungliga slottet. Ingen ackreditering krävs, medtag presslegitimation.

Pressfållorna fylls på i mån av plats. Det går inte att byta pressfålla.

Gäster i bil kommer att anlända via Västra valvet. Gäster till fots kommer att anlända via Södra valvet.

Läs mer om avspärrningar kring Kungliga slottet.

Till toppen