Medaljförläningar 28 januari 2013

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut torsdagen den 7 februari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


Hovrättspresident Fredrik Wersäll
För betydelsefulla insatser inom det svenska rättssystemet

12:e storleken i Serafimerordens band


Direktör Rune Andersson
För värdefulla insatser inom svenskt näringsliv

Generalkonsul Viveca Ax:son Johnson
För betydelsefulla insatser inom svenskt samhällsliv

Fv landshövding Lars Eric Ericsson
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fv Landshövding Eva Eriksson
För betydelsefulla insatser inom svenskt förvaltnings-och samhällsliv

Advokat Johan Gernandt
För framstående insatser inom svenskt bankväsende samt svensk och internationell affärsjuridik

Direktör Kurt Hellström
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Viceamiral Peter Nordbeck
För framstående insatser inom svenskt militärväsende

Fv Statsråd Maud Olofsson
För mångårig och framstående politikergärning

Fv Språkrör Maria Wetterstrand
För mångåriga och betydelsefulla insatser inom svensk politik

12 :e storleken i högblått band


Direktör Per Stenström
För betydande insatser för svenskt näringsliv

Direktör Niklas Zennström
För framstående insatser för svenskt närings- och samhällsliv

8:e storleken i Serafimerordens band


Professor Arne Jarrick
För värdefulla insatser för svensk humanistisk forskning och svenskt universitetsväsende

Professor Arne V Johansson
För betydande insatser för svensk naturvetenskaplig forskning och svenskt universitetsväsende

Länsantikvarie Marita Jonsson
För betydande insatser som kulturvårdare

Professor emerita Britt-Marie Sjöberg
För framstående vetenskaplig gärning inom molekylärbiologin

Direktör Ulrik Swedrup
För värdefulla insatser för det svenska kulturarvet

Medaljen Litteris et Artibus


Skådespelare Åke Lundqvist
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Cellist Per Nyström
För framstående konstnärliga insatser som cellist

Författare Vibeke Olsson Falk
För framstående konstnärliga insatser som författare

Skådespelare Kristina Törnqvist
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Skådespelare Sven Wollter
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Miljöchef Alice Bah Kuhnke
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv och miljötänkande

Teknisk chef Kurt Blomquist
För betydelsefulla insatser för scenografin vid Kungl. Operan

Scenograf Ann-Margret Fyregård
För framstående insatser som kostymtecknare och scenograf

Kyrkoherde Patrik Göransson
För uppskattade insatser för det estlandssvenska kulturarvet

Museichef Yvonne Jacobsson
För värdefulla insatser för det judiska kulturarvet i Sverige

Dansare Lasse Kühler
För betydelsefulla insatser som dansare

Artist Tomas Ledin
För uppskattade insatser för svensk populärmusik

Seglare Fredrik Lööf
För framstående idrottsliga insatser som seglare

Seglare Max Salminen
För framstående idrottsliga insatser som seglare

Till toppen