Ny form av representationsmiddag införs

2013 är det 40 år sedan Kungen tillträdde tronen och blev Sveriges statschef. Med anledning av det införs en ny form för en av de årligt återkommande representationsmiddagarna.

Syftet är att Kungafamiljen vill uppmärksamma personer över hela Sverige som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Gästlistan som Kungaparet beslutat om utgår bland annat från förslag från Sveriges landshövdingar. Gästerna representerar kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges alla län.

Den första middagen ges fredagen den 1 februari 2013.

Till toppen