Kommentar med anledning av bildpublicering

Med anledning av den bild av ett fotomontage som tidskriften Tiden har offentliggjort vill riksmarskalken, efter samråd med hovauditören, göra följande uttalande:

Ingen skall behöva tåla vad som helst. Detta gäller även Kungen och Drottningen. Bilden är kränkande, sårande och illvillig.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk

Till toppen