Dementi av uppgifter i ny bok

Med anledning av uppgifter i en nyutkommen bok vill riksmarskalken framföra följande:

I boken "Madeleine Prinsessan privat" av Johan T Lindwall påstås att Hans Majestät Konungen vid två tillfällen har gett "hovstaben" i uppdrag att låta Säkerhetspolisen genomföra kontroller av personer i Prinsessan Madeleines närhet.

De påstådda uppgifterna att detta skulle ha beordrats av Hans Majestät Konungen tillbakavisas bestämt.

Mats Nilsson
t f Riksmarskalk