Ny överintendent för Kungl. Husgerådskammaren utsedd

Margareta Nisser-Dalman blir ny överintendent för Kungl. Husgerådskammaren.

Margareta Nisser-Dalman har en internationell ekonomexamen och en doktorsexamen i konstvetenskap från Uppsala universitet och arbetar idag som chef för den publika verksamheten vid Stockholms slottsförvaltning.

"Det är med glädje och stort allvar jag tar över ansvaret för Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Det är det finaste uppdrag man kan ha om man som jag är konstvetare med inriktning på 16-, 17- och det tidiga 1800-talets slotts- och högreståndsarkitektur, inredningar, möbler och konsthantverk. Grundläggande är att förvalta och vårda de kungliga samlingarna men en viktig uppgift är också att bidra till att ny kunskap kring samlingarna genereras. Mina blivande kollegor är alla experter inom sina respektive områden och jag ser verkligen fram emot arbeta tillsammans med dem."

Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket ingår i Kungliga hovstaterna. Totalt omfattar samlingarna cirka 250 000 enskilda föremål som finns på de kungliga slotten. Bernadottebiblioteket som är ett humanistiskt forskningsbibliotek omfattar cirka 130 000 bokvolymer och omkring 800 000 fotografier.

Margareta Nisser-Dalman efterträder Carin Bergström som går i pension.

Till toppen