Medieackreditering till Prinsessan Estelles dop den 22 maj 2012

UD ansvarar för ackreditering av svensk och utländsk media som önskar bevaka Prinsessan Estelles dop den 22 maj.

Ansökan om ackreditering görs via en särskild ackrediteringswebb via UD:s webbplats. Ansökningsperioden är 25 april–9 maj.

Program

11.00-12.00

Gäster anländer till Kungliga slottet


Begränsat fototillfälle/medieposition

11.00-12.00

Gäster anländer till Slottskyrkan


Fotopool i Södra valvet

12.00-13.00

Dopceremoni i Slottskyrkan, Kungliga slottet


Host photo och host broadcaster endast


Skrivande journalister, som kommer ha möjlighet att vara i kyrkan, bjuds in av Hovet

13.00

Gäster lämnar Slottskyrkan


Fotopool i Södra valvet

13.45-14.30

Kungaparets mottagning, Bernadottevåningen, Kungliga slottet


Host photo och host broadcaster endast

Vid frågor om ackreditering, kontakta UD:s pressrum på följande e-postadress:
pressrummet@foreign.ministry.se

Media accreditation for Princess Estelle's christening May 22, 2012

The Ministry for Foreign Affairs is responsible for accreditation of Swedish and foreign media wishing to cover the christening of Princess Estelle on May 22.

Applications for accreditation are made via a special accreditation website at the Ministry for Foregin Affairs. Application are made between April 25–May 9.

Program

11.00-12.00

Guests arrive to the Royal Palace


Restricted photo opportunity/media position

11.00-12.00

Guests arrive at the Royal Chapel


Photo pool in the South Vault

12.00-13.00

Christening ceremony in the Royal Chapel, Royal Palace


Host photo and host broadcaster only


Journalists, who will be able to sit inside the Royal Chapel, will receive an invitation from the Royal Court

13.00

The guests leave the Royal Chapel


Photo pool in the South Vault

13.45-14.30

Their Majesties reception, the Bernadotte apartments, the Royal Palace


Host photo and host broadcaster only

For questions regarding accreditation, please contact the Ministry for Foreign Affairs press room at the following e-mail address: pressrummet@foreign.ministry.se

Till toppen