Pressinformation inför konselj och Te Deum fredagen den 24 februari 2012

Fredagen den 24 februari 2012 kommer en konselj samt Te Deum att hållas på Kungliga slottet, med anledning av tronarvingens födsel. Följande medietillfällen kommer att äga rum.

Grupp 1. Fotopool vid Konselj (börjar kl 11.15) samt fotopool vid Te Deum, inne i Slottskyrkan (börjar kl 12.00).

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-11.10.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om titel, namn samt tilldelat hertiginnedöme för tronarvingen.

På grund av det trånga utrymmet i Konseljsalen kommer en begränsad fotopool att beredas plats med en plats per redaktion.

På grund av det trånga utrymmet inne i Slottskyrkan kommer samma fotopool som ovan att beredas plats inne i Slottskyrkan vid Te Deums början.

Grupp 2. Medietillfälle i Karl XV-salen (ca kl 11.35 till kl 11.45).

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-11.10.

I Karl XV-salen kommer Riksmarskalk Svante Lindqvist att läsa upp titel, namn samt tilldelat hertiginnedöme för tronarvingen.

Övriga vittnen – talman Per Westerberg, statsminister Fredrik Reinfeldt samt överhovmästarinna Alice Trolle-Wachtmeister – kommer också att närvara i Karl XV-salen. Det kommer endast finnas utrymme för ett fåtal frågor i samband med medietillfället, inga enskilda intervjuer.

Grupp 3. Medietillfälle inför Te Deum, utanför Slottskyrkan (kl 11-12).

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-10.55.

I samband med tacksägelsegudstjänsten Te Deum finns tillfälle att fotografera gästerna vid ingången till Slottskyrkan, dock inte den Kungliga familjen. Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och övriga representanter från det officiella Sverige samt hovets personal. Kronprinsessan och den nyfödda tronarvingen kommer inte att närvara vid Te Deum.

Grupp 4. Medietillfälle vid Te Deum, inne i Slottskyrkan (kl 12.00-13-00).

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 11.00-11.45. Platser intagna kl 12.00.

I samband med tacksägelsegudstjänsten Te Deum finns tillfälle för media att närvara.

Följande media bereds plats att närvara

Följande media kommer att beredas plats vid de olika medietillfällena, övriga media i mån av plats.

Ackreditering sker till Annika Jeppsson via annika.jeppsson@royalcourt.se senast 10.00 den 24 februari.

Ange namn, företag samt vilken grupp och medietillfälle ackrediteringen gäller. Ofullständig ackreditering kommer ej att behandlas.

Medtag giltig presslegitimation.
Klädsel: mörk kostym

Grupp 1. Fotopool vid Konselj samt fotopool vid Te Deum, inne i Slottskyrkan

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-11.10.

1. SVT
2. TV4
3. SR
4. Scanpix stillbild
5. Scanpix rörlig
6. Stella Pictures
7. IBL
8. All Over Press

Grupp 2. Medietillfälle i Karl XV-salen (ca kl 11.35 till kl 11.45).

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-11.10.

1. Scanpix stillbild (1 plats)
2. All over press (1 plats)
3. IBL (1 plats)
4. Stella Pictures (1 plats)
5. SVT (2 platser, kamera + reporter)
6. TV4 (2 platser, kamera + reporter)
7. Scanpix rörlig (2 platser, kamera + reporter)
8. SR (1 plats)
9. Aftonbladet (1 plats)
10. Expressen (1 plats)
11. Svenska Dagbladet (1 plats)
12. Dagens Nyheter (1 plats)
13. Sydsvenskan (1 plats)
14. Dagens industri (1 plats)
15. Göteborgs-Posten (1 plats)
16. Svensk Damtidning (1 plats)
17. Kungliga magasinet (1 plats)
18. S (1 plats)
19. TT (1 plats)
20. ThomsonReuters (2 platser, kamera + reporter)
21. AP (1 plats)
22. AFP (2 platser, kamera + reporter)
23. ARD (2 platser, kamera + reporter)
24. ZDF (2 platser, kamera + reporter)
25. DPA (1 plats)
26. FNB (1 plats)
27. NTB (1 plats)
28. Ritzaus (1 plats)
29. Metro (1 plats)
30. Arbetarbladet (1 plats)
31. Gefle Dagblad (1 plats)

Grupp 3. Medietillfälle inför Te Deum, södra valvet utanför Slottskyrkan (kl 11.00-12.00)

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 10.40-10.55.

1. Scanpix stillbild (1 plats)
2. All over press (1 plats)
3. IBL (1 plats)
4. Stella Pictures (1 plats)
5. SVT (2 platser, kamera + reporter)
6. TV4 (2 platser, kamera + reporter)
7. Scanpix rörlig (2 platser, kamera + reporter)
8. SR (1 plats)
9. Aftonbladet (1 plats)
10. Expressen (1 plats)
11. Svenska Dagbladet (1 plats)
12. Dagens Nyheter (1 plats)
13. Sydsvenskan (1 plats)
14. Dagens industri (1 plats)
15. Göteborgs-Posten (1 plats)
16. Svensk Damtidning (1 plats)
17. Kungliga magasinet (1 plats)
18. S (1 plats)
19. TT (1 plats)
20. ThomsonReuters (2 platser, kamera + reporter)
21. AP (1 plats)
22. AFP (2 platser, kamera + reporter)
23. ARD (2 platser, kamera + reporter)
24. ZDF (2 platser, kamera + reporter)
25. DPA (1 plats)
26. FNB (1 plats)
27. NTB (1 plats)
28. Ritzaus (1 plats)
29. Metro (1 plats)
30. Arbetarbladet (1 plats)
31. Gefle Dagblad (1 plats)

Grupp 4. Medietillfälle Te Deum, södra valvet inne i Slottskyrkan (kl 12.00-13.00)

Inpassering vid Västra valvet, Kungliga slottet, mellan kl 11.00-11.45.

1. SR (1 plats)
2. SVT (1 plats, ej kamera)
3. TV4 (1 plats, ej kamera)
4. Aftonbladet (1 plats)
5. Expressen (1 plats)
6. Svenska Dagbladet (1 plats)
7. Dagens Nyheter (1 plats)
8. Sydsvenskan (1 plats)
9. Dagens industri (1 plats)
10. Göteborgs-Posten (1 plats)
11. Svensk Damtidning (1 plats)
12. Kungliga magasinet (1 plats)
13. S (1 plats)
14. TT (1 plats)
15. ThomsonReuters (1 plats)
16. AP (1 plats)
17. AFP (1 plats)
18. ARD (1 plats, ej kamera)
19. ZDF (1 plats, ej kamera)
20. DPA (1 plats)
21. FNB (1 plats)
22. NTB (1 plats)
23. Ritzaus (1 plats)
24. Metro (1 plats)
23. Arbetarbladet (1 plats)
24. Gefle Dagblad (1 plats)