Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungl. Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december utdela stipendier enligt följande:

Marisa Pereira Baptista, doktorand vid Translational Immunology Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Revealing the role of Wiskott-Aldrich Syndrome protein in development of eczema".
— 180 000 kr

Veronica Siljehav, doktorand vid Neonatala Forskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, för projektet "Inflammation, syrebrist och andningsuppehåll — nya horisonter för prevention och diagnostik".
— 160 000 kr

Anna Maria Johansson, doktorand vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet, för projektet "Metoder att identifiera och träna sensomotoriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar med cerebral pares".
— 80 000 kr

Helena Stenmark, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Barn och Ungdomspsykiatri, Umeå Universitet, för projektet "Psykiska funktionshinder hos barn, risk- och skyddsfaktorer beroende på kön".
— 80 000 kr

Elisabeth Stoltz Sjöström, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Pediatrik, Umeå Universitet, för projektet "Nutrium-Express-Early nutrition of extremely preterm infants".
— 80 000 kr

Maria Borgestig, doktorand vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet, för projektet "Ökade möjligheter att kommunicera och vara delaktig i vardagen för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal — en metod för att implementera ögonstyrning av dator".
— 80 000 kr

Pernilla Garmy, doktorand vid Högskolan i Kristianstad, sektionen för hälsa och samhälle, för projektet "Sömn, övervikt, TV och datorvanor hos skolbarn. En longitudinell studie".
— 80 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen måndagen den 23 januari 2012 på Kungl. Slottet i Stockholm.

Om Drottning Silvias Jubileumsfond

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Temat för innevarande års utdelning av anslag var "Metoder att förebygga och behandla svåra psykiska och fysiska funktionshinder hos barn".