Erik Norbergs utredning om Walther Sommerlath och Efim Wechsler är slutförd

9 augusti 2011 publicerades tidigare riksarkivarien Erik Norbergs utredning för första gången. Under hösten har utredningen kompletterats med nya fakta som har kommit fram under arbetets gång och som har bilagts utredningen.

Erik Norberg har, inom ramen för nuvarande källmaterial, bedömt att utredningen är klar. Till utredningen läggs nu det källmaterial som har efterfrågats.

Ladda ner hela utredningen här:
En undersökning Pdf, 1 MB. (sv, 1 Mb)
Källmaterial Pdf, 22.2 MB. (22 Mb)

Erik Norberg, f. 1942, fil. dr vid Stockholms universitet med avhandling inom projektet Sverige under Andra världskriget. Krigsarkivarie och chef för Krigsarkivet 1982-1991, riksarkivarie 1991-2003. Åtskilliga FN-uppdrag vid UNIDO och UNESCO samt internationella engagemang inom arkivområdet. Styresman för Kungl. Krigsvetenskaps-akademien 2002-2006, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien från 2008. Publikationer inom modern politisk och militär historia samt arkivvetenskap. Erik Norberg innehar också flera förtroendeuppdrag, bland annat som kabinettskammarherre.

Till toppen