Drottning Silvia och familjen Sommerlath undersöker Walther Sommerlaths verksamhet under 1930- och 40-talen

Söndagen den 15 maj medverkar hovets informationschef Bertil Ternert i TV4:s program Kalla fakta.

Han berättar där att Drottningen tillsammans med familjen Sommerlath har tagit initiativ till en faktainsamling vad gäller Walther Sommerlaths verksamhet i Brasilien och Tyskland under 1930- och 40-talen. Utredningen har pågått i flera månader och det är inte bestämt när och hur resultatet kommer att presenteras. Ambitionen är att presentera materialet någon gång under hösten 2011.

Bertil Ternert: "Drottningen, tillsammans med familjen Sommerlath, vill få klarhet i vad som verkligen hände och har därför tagit initiativ till utredningen."