Medaljförläningar 28 januari 2011

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 2 februari kl. 14.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fd Justitieråd Sten Heckscher
För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i serafimerordens band

Ståthållare Lennart Ahlgren
För förtjänstfulla insatser som ståthållare

Informationschef Nina Eldh
För förtjänstfulla insatser som informationschef

Direktör Gerald Engström
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Rektor Peter Gudmundson
För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning

fv Statsråd Lars Leijonborg
För en framstående politikergärning

Styrelseordförande Anders Löfberg
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Styrelseordförande Peter Wallenberg
För framstående insatser för svenskt näringsliv

12:e storleken i högblått band

Professor Antal Nemeth
För betydelsefulla insatser på pediatrikens område

8:e storleken i serafimerordens band

Museichef Johan Cederlund
För betydelsefulla insatser inom svenskt konstliv

Läkare Clarence Crafoord
För betydelsefulla insatser inom psykiatrin

Verksamhetsledare Pär Johansson
För betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet

Direktör Lars Martinson
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv

Teaterchef Eva Rydberg
För framstående insatser inom svenskt teaterliv

Direktör Johan Sjöberg
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv

Styrelseordförande Crister Stark
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv

Medaljen Litteris et Artibus

Hovsångerska Malena Ernman
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Regissör Knut Hendriksen
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Skådespelare Sten Ljunggren
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Hovsångare Peter Mattei
För framstående konstnärliga insatser som operasångare

Pianist Lucia Negro
För framstående konstnärliga insatser som pianist

Skådespelerska Marie Richardson
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Regissör Staffan Roos
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Operasångerska Susanne Rydén
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band

Generalsekreterare Göran Harnesk
För betydelsefulla insatser för barn och ungdom

Klubbdirektör och fd ishockeyspelare Håkan Loob
För framstående insatser som ishockeyspelare och idrottsledare

Fotograf Hans Persson
För konstnärliga insatser som fotograf

Domkyrkoorganist Agneta Sköld
För framstående insatser inom svenskt musikliv

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar Hovstaterna

8:e storleken i serafimerordens band

Förste slottsuppsyningsman Morgan Gerle
För förtjänstfulla insatser inom Kungl. Hovstaterna

8:e storleken i silver i högblått band

(extra servitör i 25 år)
Magnus Alback
För 25 års tjänstgöring som extra servitör

Bo Jonsson
För 25 års tjänstgöring som extra servitör

Nils Selander
För 25 års tjänstgöring som extra servitör

För lång och trogen tjänst

(Medalj, klocka eller konstglas)

Lokalvårdare Yvonne Sjöblom
För lång och trogen tjänst vid Drottningholms Slottsförvaltning

Målare Göran Westerholm
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen

Till toppen