Kungen återinvigde Europaväg 6 vid Stenungsund

Den 3 juli närvarade Kungen vid återinvigningen av Europaväg 6 i höjd med Stenungsund. Vägen förstördes i samband med ett jordskred hösten 2023.

Kungen provkörde en del av den återuppbyggda vägsträckan.

Kungen provkörde en del av den återuppbyggda vägsträckan. Foto: Björn Roswall/TT

Tillsammans med infrastrukturministern fick Kungen möjlighet att samtala med personer som varit berörda av skredet och den efterföljande återuppbyggnaden. Trafikverkets generaldirektör informerade därutöver Kungen och statsrådet om återuppbyggnadsarbetet.

Kungen i samband med återinvigningen.

Foto: Björn Roswall/TT

Kungen tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Kungen tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana. Foto: Björn Roswall/TT

Provtur och tal

På plats höll Kungen också ett tal i vilket han bland annat sade:

Många i området påverkades av jordskredet – från invånare och företagare till lastbilsförare och bilister.

Det visade oss alla hur sårbara vi är inför naturens krafter. Och hur viktigt det är att tillsammans fortsätta att skapa en mer hållbar framtid för våra samhällen och för Sverige.

H.M. Konungen

Kungen höll tal i samband med återinvigningen av E6:an.

Kungen höll tal i samband med återinvigningen av E6:an. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Som en markering av den återinvigda E6:an genomförde Kungen avslutningsvis en kortare biltur på den nybyggda vägen.