Kronprinsessan vid nordiskt utrikesministermöte

Den 20 juni närvarade Kronprinsessan vid nordiskt utrikesministermöte som ägde rum inom ramen för det svenska ordförandeskapet i N5 – det nordiska samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitik. Mötet ägde rum på konstmuseet Artipelag utanför Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med Finlands statssekreterare Pasi Rajala, Danmarks head of delegation Eva Marie Frida Barløse, Islands utrikesminister Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Sveriges utrikesminister Tobias Billström och Norges utrikesminister Espen Barth Eide vid konstverket Solar Egg av Bigert & Bergström.

Kronprinsessan tillsammans med Finlands statssekreterare Pasi Rajala, Danmarks head of delegation Eva Marie Frida Barløse, Islands utrikesminister Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Sveriges utrikesminister Tobias Billström och Norges utrikesminister Espen Barth Eide vid konstverket Solar Egg av Bigert & Bergström. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan hälsades välkommen till Artipelag av utrikesminister Tobias Billström.

Som inledning av mötet fick Kronprinsessan och de närvarande utrikesministrarna en rundvisning av Artipelags premanenta utställning.

Vid mötet diskuterades därefter aktuella säkerhetspolitiska frågor så som Rysslands aggressionskrig i Ukraina, kommande Natotoppmötet i Washington samt situationen i Israel och Palestina.

Kronprinsessan och statsrådet Tobias Billström under mötet på Artipelag.

Kronprinsessan och statsrådet Tobias Billström under mötet på Artipelag. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under 2024 innehar Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Sverige är även ordförande för de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetsformerna, N5 och NB8, under 2024.

Samarbetena i NB8 och N5 leds av utrikesministrarna som möts flera gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Under 2024 ligger fokus på att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet i regionen samt fortsatt stöd till Ukraina.

Kronprinsessan tillsammans med representanter från den nordiska länderna

Kronprinsessan tillsammans med representanter från den nordiska länderna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA