Kungen på Stenhammar­dagen om robustare livsmedelsförsörjning

Den 12 juni deltog Kungen vid Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruks­universitet och Stenhammars godsförvaltning. På agendan stod diskussioner om en robustare livsmedelsförsörjning.

Kungen talar på Stenhammardagen.

Kungen talar på Stenhammardagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stenhammardagen samlade särskilt inbjudna gäster till ett seminarium på Stenhammar. Den årligen återkommande dagen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Stenhammars godsförvaltning.

Dagen inleddes med att Kungen hälsade välkommen till Stenhammar. I sitt tal sade Kungen bland annat:

Som många av er redan känner till arbetar vi här på Stenhammar med ekologisk naturbetesproduktion. Köttet från betande djur bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och att hålla landskapen öppna. Dessutom finns det studier som visar att betesmarkerna bidrar till att binda koldioxid från atmosfären ner i jorden.

H.M. Konungen

Kungen och landsbygdsministern på Stenhammar.

Kungen och landsbygdsministern på Stenhammar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Seminarium om robustare livsmedelsförsörjningsberedskap

Under det efterföljande seminariet talade bland andra landsbygdsministern, statsrådet Peter Kullgren, om hur livsmedelsberedskapen kan stärkas.

Representanter från Jordbruksverket och Livsmedelsverket talade därefter om krisberedskap inom livsmedesförsörjningen.

En inblick i den finländska livmedelsberedskapen gavs också av beredskapschefen i Finlands centralförbund för lant- och skogsbruksproducenter.

Om Stenhammar­dagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs i dag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram till sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.