Kungen delade ut stipendier till forskare

Den 10 juni delade Kungen ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till tolv forskare.

Fil dr Sven Norman, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet fick ta emot ett stipendium från stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Fil dr Sven Norman, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet fick ta emot ett stipendium från stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Foto: Keith Rönnberg/SPA

Stipendieutdelningen ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Läs mer om stipendiaterna

Efter stipendieutdelningen gav Liane Rossi, professor i kemi, en kort föreläsning. Professor Rossi utsågs den 29 november 2022 till den 28:e innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Läs mer om professor Amit Rawals utnämning

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond