Kungen vid försvarsövningen Baltops 24

Den 8 juni besökte Kungen den årligen återkommande marinövningen Baltic Operations, Baltops.

Kungen på Utö under Baltops 24.

Kungen på Utö under Baltops 24. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Dagen inleddes på Berga där Kungen besökte Marinens Forward Logistic Site och fick en genomgång av övningen.

Kungen besöker Marinens så kallade ”Forward Logistic Site” på Berga.

Kungen besöker Marinens ”Forward Logistic Site” på Berga. Foto: Hanna Wängemar/Försvarsmakten

HMS Carlskrona

Från Berga begav sig Kungen därefter till HMS Carlskrona. Ombord fick Kungen information om fartygets roll som stödfartyg under Baltops 24.

Kungen i samtal med bland andra fartygschefen örlogskapten Johan Månsson ombord på HMS Carlskrona.

Kungen i samtal med bland andra fartygschefen örlogskapten Johan Månsson ombord på HMS Carlskrona. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Stridsbåt till Utö

Från HMS Carlskrona åkte Kungen stridsbåt till Utö där den avslutande delen av besöket ägde rum. På Utö förevisade ett kustjägarkompani ur Stockholms amfibieregemente materiel samt stridsskjutning med flera system.

Kungen träffar soldater ur ett kustjägarkompani på Utö.

Kungen träffar soldater ur ett kustjägarkompani på Utö. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Baltic Operations (Baltops)

Sedan mitten av 1990-talet har Sverige varit en aktiv deltagare i övningsserien Baltops som genomförs varje år i Östersjöområdet.

Årets upplaga äger rum i Östersjön, Gotska sjön och Rigabukten samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen. Baltops 24 är den första för Sverige som Natoallierad.

I årets Baltops deltar 19 nationer och Nato. Övningen leds av den amerikanska flottan. Baltops 24:s fokus är på marina stridsdomäner så som minröjning, ytstrid och amfibieoperationer.

Läs mer om Baltops (Försvarsmaktens webbplats)