Prins Daniel delade ut Hjärt-Lungfondens forskningsanslag

Den 3 juni närvarade Prins Daniel vid Hjärt-Lungfondens 120-årsjubileum på Fasching och Oscarsteatern i Stockholm. Vid jubileumsfirandet delade Prinsen ut det stora forskningsanslaget och ett jubileums­anslag till forskare.

Prins Daniel tillsammans med Jenny Mjösberg, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Prins Daniel tillsammans med Jenny Mjösberg, mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora Forskningsanslag 2024, och Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Hjärt-Lungfonden

Jubileumsfirandet inleddes på Fasching med att Prins Daniel delade ut sex jubileums­anslag till forskare i mellankarriärstadiet som disputerade för 7–15 år sedan. Hjärt-Lungfonden har instiftat anslaget för att belysa den livsviktiga forskningen kring sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Anslaget är ämnat för samverkansprojekt där en klinisk forskare och en transnationell forskare ingår. Varje beviljat anslag består av 5 miljoner kronor fördelat under en treårsperiod.

Firandet fortsatte på Oscarsteatern där Prinsen delade ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag. Forskare vid Karolinska institutet har upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma.

Årets anslag tilldelades Jenny Mjösberg, professor vid Karolinska Institutet, för fortsatta studier av de unika cellfynden.

Sedan 2008 delar Hjärt-Lungfonden årligen ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Prins Daniel är Hjärt-Lungfondens hedersordförande.

Hjärt-Lung­fonden

Hjärt-Lungfonden grundades 1904 och kronprins Gustaf (sedermera kung Gustaf V) var dess första beskyddare. Sedan 2012 har Prins Daniel delat ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, och sedan 2014 är Prinsen fondens hedersordförande.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden