Kungen vid Grimsö forskningsstations 50-årsjubileum

Den 30 maj besökte Kungen Grimsö forskningsstations 50-årsjubileum. På forskningsstationen, som ligger i Bergslagen, pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Maria Levin, Grimsö forskningsstations föreståndare, berättar om rovdjursavvisande elstängsel.

Maria Levin, Grimsö forskningsstations föreståndare, berättar om rovdjursavvisande elstängsel. Foto: Gunnar Nilsson/SLU

Grimsö forskningsstation grundades som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet.

Runt 40 personer arbetar vid Grimsö där det bedrivs forskning om vilda djur och fåglar samt viltövervakning. Vid forskningsstationen finns även ett viltskadecenter som informerar och utbildar om skador av vilt.

Madeleine Christensson, forskningsingenjör, berättar om det genetiska laboratoriet där det görs analyser av exempelvis spillning, urin och saliv från vilda djur.

Madeleine Christensson, forskningsingenjör, berättar om det genetiska laboratoriet där det görs analyser av exempelvis spillning, urin och saliv från vilda djur. Foto: Gunnar Nilsson/SLU

Kungen hälsades välkommen till Grimsö av landshövding i Örebro län Lena Rådström Baastad, rektor vid SLU Maria Knutson Wedel samt platschef vid SLU Grimsö Fredrik Sand.

Under förmiddagen fick Kungen information om bland annat lodjursekologi och bakgrunden till Grimsö.

Kungen tillsammans med landshövding Lena Rådström Baastad, SLU:s rektor, professor Maria Knutson Wedel och Grimsös platschef Fredrik Sand.

Kungen tillsammans med landshövding Lena Rådström Baastad, SLU:s rektor, professor Maria Knutson Wedel och Grimsös platschef Fredrik Sand. Foto: Gunnar Nilsson/SLU

Eftermiddagen inleddes med en rundvandring av forskningsstationen där Kungen bland annat fick se vildsvinsfälla, rovdjursavvisande elstängsel, laboratoriearbete kring fästningar samt genetiskt laboratorium.

Dagen avslutades med presentation om viltskadecentrets verksamhet samt naturvårdsutmaningar i jordbrukslandskapet.