Veterandagen 2024

Den 29 maj, på veterandagen, deltog Kungen och Prins Carl Philip vid Försvarsmaktens nationella veteranceremoni på Kungl. Djurgården i Stockholm. Kronprinsessan deltog på kvällen i Göteborgs stads veterandagsceremoni på Gustaf Adolfs torg.

Kungen vid kransnedläggningen under ceremonin vid Veteranmonumentet Restare.

Kungen vid kransnedläggningen under ceremonin vid Veteranmonumentet Restare. Foto: Henric Wauge/SPA

Ceremonin i Stockholm

Ceremonin ägde rum framför Sjöhistoriska museet inför en stor skara veteraner. På plats var även riksdagens talman, statsministern, försvarsministern och överbefälhavaren.

Under ceremonin hölls tal av talmannen och statsministern och därefter genomfördes en kransnedläggningsceremoni vid monumentet.

I samband med ceremonin delade Kungen ut förtjänstmedaljer till soldater.

Kungen, Prins Carl Philip och ÖB Michael Bydén vid ceremonin intill Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Kungen, Prins Carl Philip och ÖB Michael Bydén vid ceremonin intill Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Kronprinsessan och Britt-Marie Akre, Sveriges veteranförbund, anländer till ceremonin på Gustaf Adolfs torg.

Kronprinsessan och Britt-Marie Akre, Sveriges veteranförbund, anländer till ceremonin på Gustaf Adolfs torg. Foto: Ida Åkesson/SPA

Ceremonin i Göteborg

Kronprinsessan närvarade vid veteranceremonin på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Ceremonin inleddes med en överflygning. Under högtidligheten lade Kronprinsessan ner en krans till minne av stupade och omkomna.

Kronprinsessan och landshövding Sten Tolgfors deltog i en kransnedläggning.

Kronprinsessan och landshövding Sten Tolgfors deltog i en kransnedläggning. Foto: Ida Åkesson/SPA

Kronprinsessan och landshövding Sten Tolgfors under ceremonin på Gustaf Adolfs torg.

Ceremonin ägde rum på Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Foto: Ida Åkesson/SPA

Under ceremonin hölls tal av kommun­fullmäktiges ordförande Aslan Akbas och landshövding Sten Tolgfors. På torget hölls också en tyst minut.

Hamnbesök med beredskapsfokus

Under sitt besök i Göteborg fick Kronprinsessan också möjlighet att möta representanter för Kustbevakningen och Göteborgs hamn för att få information om försvars-, kris- och beredskapsfrågor i hamnverksamheten. 

Kronprinsessan på Kustbevakningens fartyg i Tånguddens hamn.

Kronprinsessan på Kustbevakningens fartyg i Tånguddens hamn. Foto: Ida Åkesson/SPA

Kronprinsessan och landshövding Sten Tolgfors under besöket på Kustbevakningens fartyg.

Kronprinsessan och landshövding Sten Tolgfors under besöket på Kustbevakningens fartyg. Foto: Ida Åkesson/SPA

Om Veterandagen

I Sverige är veterandagen den 29 maj sedan 2018 en allmän flaggdag. Dagen markeras på FN:s internationella fredssoldatdag och syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militära eller civila insatser.