Ordensförlänings­ceremoni på Kungl. Slottet

Fredagen den 31 maj ägde den första ordensförlänings­ceremonin för svenska medborgare i modern tid rum på Kungl. Slottet. H.M. Konungen, som är de kungliga riddarordnarnas stormästare, delade ut ordnarna till tretton exceptionella svenskar.

För första gången i modern tid ägde i dag en ordensförläningsceremoni rum under vilken kungliga svenska riddarordnar delades ut till svenska medborgare.

För första gången i modern tid ägde i dag en ordensförläningsceremoni rum under vilken kungliga svenska riddarordnar delades ut till svenska medborgare. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Ordensförläningsceremonin, som är en ny statsceremoni, ägde rum i Vita havet på Kungl. Slottet. Bland gästerna återfanns mottagarna och deras inbjudna gäster samt representanter för det officiella Sverige.

Kungl. Svärdsorden

Kommendör med stora korset

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kommendör av första klassen

Överste av 1. graden Ulf Henricsson
För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Överste av 1. graden Ulf Henricsson. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Nordstjärneorden

Kommendörer med stora korset

Professor Svante Pääbo
För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Svante Pääbo. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Professor Anne L’Huillier Wahlström
För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Anne L’Huillier Wahlström. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Riddare

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren
För avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Vasaorden

Kommendör med stora korset

Direktör Antonia Ax:son Johnson
För utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer

Direktör Antonia Ax:son Johnson. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kommendörer av första klassen

Artisten Benny Andersson
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Agnetha Fältskog
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Anni-Frid Reuss
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisten Björn Ulvaeus
För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Artisterna Björn Ulvaeus, Anni-Frid Reuss, Agnetha Fältskog och Benny Andersson (ABBA). Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kommendör

Skådespelare Eva Rydberg
För långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten

Skådespelare Eva Rydberg. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Riddare av första klassen

Socionom Bettan Byvald
För mångårigt betydande socialt arbete

Socionom Bettan Byvald. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Riddare

Affärsområdeschef Thomas Sjöström
För stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul

Affärsområdeschef Thomas Sjöström. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna