Nordiska museets och Skansens vänners årssammankomst

Måndagen den 27 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens vänners årssammankomst som ägde rum på Nordiska museet.

Kronprinsessan hälsades välkommen till Nordiska museet av ordförande Hans Malmsten, styresman Sanne Houby-Nielsen, Skansenchefen Maria Groop Russel och vänföreningens verksamhetschef Clara Block-Hane.

Kronprinsessan hälsades välkommen till Nordiska museet av styresman Sanne Houby-Nielsen, Skansenchefen Maria Groop Russel, vänföreningens verksamhetschef Clara Block-Hane och ordförande Hans Malmsten. Foto: Keith Rönnberg/SPA

Mötet inleddes med årsmötesförhandlingarna och därefter delade Kronprinsessan ut resestipendier till stipendiater från Nordiska museet och Skansen. Sammankomsten avslutades med musikunderhållning av Thomas Vestlund vid Nordiska museet.

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet.

Kronprinsessan är medlem och första hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Läs mer om Nordiska museets och Skansens vänner