Fågelskådning inför biologiska mångfaldens dag

Tidigare i veckan besökte Kronprinsessan och Prins Oscar Norra Djurgården i Stockholm för att spana efter fåglar och djur i våtmarker. Besöket gjordes inför den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj.

Kronprinsessan och Prins Oscar spanar efter en häger.

Kronprinsessan och Prins Oscar spanar efter en häger. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Tillsammans med natur- och kulturguiden Henrik Waldenström besökte Kronprinsessan och Prins Oscar Norra Djurgården. Utrustade med varsin kikare spanade de efter djur och fåglar vid våtmarkerna Lillsjön, Laduviken och Läppkärret.

Besöket genomfördes inför den internationella dagen för biologisk mångfald som infaller den 22 maj. Dagen är instiftad för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Vid Lappkärret på Norra Djurgården.

Vid Lappkärret på Norra Djurgården. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Rörhöna i Lappkärret.

Vid besöket sågs en Rörhöna i Lappkärret, andra arter som sågs var svarthakedopping, sothöna, brunand, vigg, gräsand, häger, kanadagås och knipa. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Guide vid besöket var natur- och kulturguiden Henrik Waldenström. Här berättar han om de stora gäddorna som finns i den grunda sjöängen Lillsjön.

Guide vid besöket var natur- och kulturguiden Henrik Waldenström. Här berättar han om de stora gäddorna som finns i den grunda sjöängen Lillsjön. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Oscar spanar efter fåglar.

Prins Oscar spanar efter fåglar. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Laduviken.

Laduviken. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Nationalstadsparken

Kungliga nationalstadsparken invigdes av H.M. Konungen 1995 och sträcker sig över en mil, från Ulriksdal i norra Stockholm till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. I nationalstadsparken finns ett rikt växt- och djurliv med över 800 olika blomväxter och cirka 100 häckande fågelarter.