Drottningen vid Mentor Sveriges seminarium

Den 20 maj deltog Drottningen i ett seminarium på Kungl. Slottet arrangerat av insamlings­stiftelsen Mentor Sverige.

Drottningen under seminariet i Bernadottebiblioteket.

Drottningen under seminariet i Bernadottebiblioteket. Foto: Henric Wauge/SPA

Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet och inleddes med att Drottningen hälsade deltagarna välkomna. I sitt tal sade Drottningen:

Mentors vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Ert stöd och organisationens långsiktiga initiativ tar oss närmare denna vision.

H.M. Drottningen

Drottningen hälsade deltagarna välkomna med ett tal.

Drottningen hälsade deltagarna välkomna med ett tal. Foto: Henrik Wauge/SPA

Mentor Sveriges generalsekreterare Cecilia Bernard om stiftelsens programverksamhet och om ändamålen för insamlingen som genomfördes i samband med Drottningens 80-årsdag.

Mentor Sveriges seminarium på Kungl. Slottet.

Mentor Sveriges seminarium på Kungl. Slottet. Foto: Henric Wauge/SPA

Därefter berättade ett tidigare mentorpar om sin relation och betydelsen av Mentor Sveriges mentorprogram.

För musikunderhållningen stod artisten Ella Tiritiello, 17 år, som är nybliven ambassadör för Mentor Sverige.

Artisten Ella Tiritiello som är nybliven ambassadör för Mentor Sverige sjöng vid seminariet.

Artisten Ella Tiritiello som är nybliven ambassadör för Mentor Sverige sjöng vid seminariet. Foto: Henric Wauge/SPA

Om Mentor

Drottningen grundade organisationen Mentor tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) år 1994. Organisationen arbetar med mentorskap för ungdomar i en värld där ungdomar får växa upp hälsosamt och drogfritt.

I dag finns Mentor i Lettland, Mellanöstern, Sverige, Tyskland och USA, samt har genomfört projekt i 80 länder genom olika fältorganisationer.

Läs mer om Mentor