Royal Technology Mission i Nederländerna

Den 13–16 maj besökte Kungen Nederländerna tillsammans med Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Besök på Delfts tekniska universitet.

Besök på Delfts tekniska universitet. Foto: Erik Cronberg/IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA) har sedan 1984, på Kungens initiativ, årligen eller vartannat år genomfört delegationsresan Royal Technology Mission. Till resorna bjuds svenska företagsledare och representanter från myndigheter och högskolor in. Syftet med resorna är att ge ny kunskap och skapa nya kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idé- och affärsutbyte med landet som besöks.

Årets delegationsresa hade fokus på strategisk teknologi och gick till städerna Delft, Leiden, Haag, Rotterdam och Eindhoven.

Besök på elektroniktillverkaren NXP Semiconductors som är baserad i Eindhoven.

Besök på elektroniktillverkaren NXP Semiconductors som är baserad i Eindhoven. Foto: Erik Cronberg/IVA

”Dream hall” på tekniska universitetet i Delft.

”Dream hall” på tekniska universitetet i Delft. Foto: Erik Cronberg/IVA

Besök på företaget VDL Groep som tillverkar bussar.

Besök på företaget VDL Groep som tillverkar bussar. Foto: Erik Cronberg/IVA

Universitetet i Wageningen.

Universitetet i Wageningen. Foto: Erik Cronberg/IVA

Rotterdams hamn.

Rotterdams hamn. Foto: Erik Cronberg/IVA

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

Läs mer om IVA