Gästlista vid galamiddag

hos DD.MM. Konungen och Drottningen vid statsbesök från Finland den 23 april 2024

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
Prinsessan Christina Fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson

Hedersgäster

 • H.E. President Alexander Stubb och fru Suzanne Innes-Stubb

Officiell delegation

 • Utrikesminister Elina Valtonen
 • Undervisningsminister Anna Maja Henriksson
 • Ambassadör Maimo Henriksson och dr. Teemu Kokko
 • Kanslichef Lauri Tierala, Presidentkansliet
 • Statssekreterare Jukka Salovaara, Utrikesministeriet
 • Ordförande Olli Rehn, Finlands Bank
 • Kanslichef Timo Jaatinen, Arbets- och näringsministeriet
 • Förste adjutant överstelöjtnant Tino Savolainen, Presidentkansliet
 • Protokollchef ambassadör Mika Koskinen, Utrikesministeriet
 • Rådgivare Aliisa Tornberg, Presidentkansliet
 • Kommunikationschef Mari-Kaisa Brander, Presidentkansliet
 • Andre adjutant överstelöjtnant Ville Hukkanen, Presidentkansliet
 • Rådgivare Tuomas Telkkä, Presidentkansliet
 • Minister Janne Jokinen, Finlands ambassad
 • Försvarsattachén kommendör Juha Kilpi, Finlands ambassad
 • Enhetschef Katja Kalamäki, Utrikesministeriet
 • Ambassadråd Anna Yletyinen, Finlands ambassad
 • Överläkare dr. Janne Reitala

Svensk uppvaktning

 • Ambassadör Nicola Clase och ekon. dr. Andrew Schenkel
 • Kabinettskammarherre konserthuschef Stefan Forsberg
 • Förste livmedikus docent Lars Wennberg
 • Överadjutant flottiljamiral Johan Norlén
 • Hovdamen fru Harriet Bredelius

Corps diplomatique

 • Ambassadör Aud Kolberg, Norge
 • Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard och herr Henrik Paludan Beckvard, Danmark
 • Ambassadör Bryndis Kjartansdóttir, Island
 • Ambassadör Ilse Ruse och herr Vitolds Rusis, Lettland
 • Ambassadör Toomas Lukk och fru Piret Lukk, Estland
 • Ambassadör Linas Antanas Linkevicius och fru Danguole Linkeviciene, Litauen

Riksdagen

 • Talman dr. Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén
 • Riksdagsledamot Peter Hultqvist och fru Anne Helminen
 • Riksdagsledamot Aron Emilsson och ledamot Janina Fond
 • Riksdagsdirektör Ingvar Mattson

Partiordförande

 • Partiordförande Magdalena Andersson och professor Richard Friberg
 • Partiordförande Nooshi Dadgostar och fil.dr Martin Westergren
 • Språkrör Daniel Helldén och journalist Kristina Hanson Granqvist

Regeringen

 • Statsminister Ulf Kristersson och pastorsadjunkt Birgitta Ed Kristersson
 • Statsrådet Tobias Billström och vattenstrateg Sofia Billström Åkerman
 • Statsrådet Johan Forssell och regionchef Kristine Forssell
 • Statsrådet Carl-Oskar Bohlin

Regeringskansliet

 • Protokollchefen ambassadör Maria Christina Lundqvist (Utrikesdepartementet)
 • Statssekreterare Christian Danielsson (Statsrådsberedningen)
 • Statssekreterare Johan Stuart (Statsrådsberedningen) och näringspolitisk chef Anna Cederschiöld Stuart
 • Kansliråd Annelie Almkvist (Utrikesdepartementet)
 • Nationell säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm (Statsrådsberedningen)

Myndigheter

 • Överbefälhavaren general Micael Bydén och polismästare Linda H. Staaf
 • Överstelöjtnant Joakim Paasikivi (Försvarshögskolan)

Trossamfund

 • Ärkebiskopen Martin Modéus och domkyrkopedagog Marianne Langby Modéus
 • Kyrkoherde Jael Gardesten (Finska församlingen i Stockholm) och brigadgeneral Patrik Gardesten

Finskt näringsliv

 • Verkställande direktör Pekka Lundmark (Nokia Oyj)
 • Ordförande Harri Broman (Finlands Näringsliv EK/Broman Group)
 • Styrelseordförande Antti Herlin (Kone Oyj)
 • Verkställande direktör Esa Rautalinko (Patria Group)
 • Styrelseordförande Stig Gustavson (Rauma Marine Construction)
 • Verkställande direktör Nathalie Ahlström (Fiskars Group)
 • Verkställande direktör Annikka Hurme (Valio)
 • Styrelseordförande Johanna Ikäheimo (Lappset Group Oy)
 • Verkställande direktör Jyri Häkämies (Finlands Näringsliv EK)
 • Styrelseordförande Mikael Mäkinen (Valmet och styrelsemedlem/SSAB)

Svenskt näringsliv m. m.

 • Ordförande Jacob Wallenberg (Svenskt Näringsliv) och kulturkonsulent Annika Levin
 • Verkställande direktör Jan Larsson (Business Sweden) och förstelärare Nathalie Landin
 • Ordförande Fredrik Persson (Business Europe) och fru Madeleine Persson
 • Ordförande Marcus Wallenberg (SEB) och arkitekt SAR Fanny Sachs
 • Bergsråd Matti Sundberg
 • Verkställande direktör Jan-Olof Jacke (Svenskt näringsliv) och fru Helen Jacke
 • Direktör Carl-Henric Svanberg och direktör Louise Svanberg
 • Ordförande Hans Karlander (Samfundet Sverige-Finland) och civilekonom Margareta Karlander
 • Styrelseordförande Karl-Henrik Sundström (Finsk-svenska handelskammaren) och fru Ulrika Sundström

Besökta institutioner m. m.

 • Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell (Stockholms stad)
 • Finansborgarrådet Karin Wanngård (Stockholms stad) och herr Stefan Wanngård Johansson
 • Rektor professor Malin Broberg (Göteborgs universitet) och herr Johan Röök
 • Förbandschef överste Fredrik Herlitz (Älvsborgs amfibieregemente) och generalmajor Lena Persson Herlitz
 • Museichef Dragana Kusoffsky Maksimovic (Sven-Harrys konstmuseum)
 • Rektor Margareta Forsman (Sätraskolan) och byggnadsingenjör Jörgen Forsman

Kultur och media

 • Rektor professor Anna Valtonen (Konstfack)
 • Musiker Anna Järvinen och herr Henrik Hjelte
 • Författare Mark Levengood
 • Dirigent och kompositör Esa-Pekka Salonen and projektledare Kaarina Gould
 • Hovsångerska Hillevi Martinpelto och herr Bengt Karlsson
 • Sångerska Arja Saijonmaa
 • Utrikeskorrespondent Liselott Lindström (SVT) och journalist Sami Sillanpää
 • Utrikeskorrespondent Carina Holmberg (SR) och herr Per-Olof Hellqvist
 • Författare och kritiker Johanna Koljonen och herr Bjarke Pedersen
 • Kock Tommy Myllymäki
 • Verkställande direktör Gunvor Kronman (Hanaholmens kulturcentrum) och verkställande direktör Lyad Masrouji
 • Direktör Wivan Nygård-Fagerudd (Finlandsinstitutet) och herr Johan Fagerudd

Förutvarande ambassadörer i Helsingfors

 • Fv. överceremonimästare ambassadör Johan Molander (ambassadör i Helsingfors 2009–2011) och fv. kanslichef Lisbeth Molander
 • Ambassadör Anders Lidén (ambassadör i Helsingfors 2012–2016) och fru Linnéa Hermance

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen- Finecke
 • Förste hovmarskalken Göran Lithell och fru Karin Lithell
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästaren ambassadör Anders Ahnlid och fru Åsa Ahnlid
 • Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols
 • Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman och överhovpredikanten biskop Johan Dalman
 • Överintendenten Jan Lindman och specialistläkare Ulrika Lindman
 • Informationschefen Margareta Thorgren
 • Hovmarskalk Andreas Ershammar
 • Hovmarskalk Isabella Törngren
 • Ceremonimästaren friherre Otto von Platen
 • Hovdamen friherrinnan Christina von Schwerin
 • Kammarherren docent Magnus Olausson
 • Kammarherren teol.dr Per Ström
 • Kammarherren fil.dr Henrik Klackenberg

Kungl. Staberna

 • Stabschefen generalmajor Peder Ohlsson och polisintendent Anna Ohlsson
 • H.M. Konungens vakthavande adjutant överstelöjtnant Jan Vall
 • H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant överstelöjtnant Emma Andersson
 • H.K.H. Prins Carl Philips vakthavande adjutant överstelöjtnant Stefan Wilson