Prins Daniel i möte på Karolinska institutet

Den 4 mars deltog Prins Daniel i ett möte på Karolinska institutet (KI) med fokus på barn och ungdomars hälsa.

Prins Daniel tillsammans med Annika Östman Wernerson, Bettina Wemanis, Elin Annwall, Carl Johan Sundberg, Anja Nordenfelt, Mai-Lis Hellenius och Petter Höglund.

Prins Daniel tillsammans med Annika Östman Wernerson, Bettina Wemanis, Elin Annwall, Carl Johan Sundberg, Anja Nordenfelt, Mai-Lis Hellenius och Petter Höglund. Foto: Ulf Sirborn

Vid mötet på Karolinska institutet deltog Annika Östman Wernerson, rektor vid KI, samt representanter från organisationerna Generation pep och En frisk generation.

Tillsammans diskuterade de fortsatta samarbeten för att få fler barn och ungdomar att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Prins Daniel är initiativtagare till Generation pep och hedersdoktor vid Karolinska institutet med anledning av sitt långvariga engagemang för folkhälsa.