Möte om forsknings­programmet Skatter och samhälle

Den 14 februari gav Prins Daniel företräde för forskaren Daniel Waldenström från Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Prins Daniel och Daniel Waldenström, forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Prins Daniel och Daniel Waldenström, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet gav Daniel Waldenström en presentation av IFN:s forskningsprogram Skatter och samhälle, vars syfte är att öka kunskapen om skatters betydelse i samhällsekonomin.