Kronprinsessan i företräde om COP28

Den 19 december gav Kronprinsessan företräde för ambassadör Mattias Frumerie, chefsförhandlare för Sveriges globala klimatarbete.

Kronprinsessan tar emot Mattias Frumerie på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tar emot Mattias Frumerie på Kungl. Slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet gavs Kronprinsessan uppdaterad information om överenskommelsen vid FN:s klimatmöte COP28 i Dubai och det svenska arbetet med klimatmålen.