Prins Daniel besökte Lund med Prins Daniels Fellowship

Tillsammans med inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship besökte Prins Daniel den 6 december Lunds tekniska högskola och Spira gymnasium och talade med elever och studenter om entreprenörskap.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Erik Gatenholm, Malin Ek Andrén och Richard Båge.

Prins Daniel tillsammans med inspiratörerna Erik Gatenholm, Malin Ek Andrén och Richard Båge. Foto: Theodor Bondestam/Lundagård

Besöket i Lund inleddes på Lunds tekniska högskola med en inspirations­föreläsning där Erik Gatenholm, Malin Ek Andrén och Richard Båge från Prins Daniels Fellowship berättade om sina erfarenheter inom entreprenörskap.

Studenter från högskolan hade samlats i aulan för att ta del av samtalet.

Prins Daniel i samtal med studenter.

Prins Daniel i samtal med studenter. Foto: Theodor Bondestam/Lundagård

Efter lunch på Spira teoretiska gymnasium deltog Prinsen och inspiratörerna i rundabordssamtal tillsammans med elever från gymnasiet samt studenter från Lunds tekniska högskola.

Dagen i Lund avslutades med ett företagsbesök på Tetrapak.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAär en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.