Prins Daniel delade ut Hjärt‑Lungfondens forsknings­anslag

Tisdagen den 14 november delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för yngre lovande forskare. Utdelningen ägde rum på Slagthuset i Malmö och gick i år till Karin Tran-Lundmark.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren Karin Tran-Lundmark och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Prins Daniel tillsammans med pristagaren Karin Tran-Lundmark och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung. Foto: Pierre Ekman

Årets anslagsutdelning, som i år firar 10 år, inleddes med ett seminarium på temat Dag för genombrott. Vid seminariet deltog deltagare i SCAPIS i Malmö för att berätta om den forskning som pågår, om nya resultat, om hälsoläget hos de som deltagit i SCAPIS runt om i landet.

SCAPIS är Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lunga. Målet är att kunna stoppa hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår. 2013–2018 undersöktes 30 154 personer, varav 6 251 i Malmö.

Efter seminariet delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens årliga anslag Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare. Anslaget är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år. Anslaget ger forskaren möjlighet att arbeta koncentrerat med att nå ett forskningsgenombrott som kan komma patienter och vården till del.

I år gick anslaget till Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog och docent i kärlväggsbiologi vid Lunds universitet. Hon tilldelas anslaget för ”sin forskning om högt blodtryck i lungkretsloppet hos barn. Målet är att förbättra kunskapsläget om denna sällsynta hjärt- och lungsjukdom, och på sikt skapa nya behandlingsmetoder.”

Pulmonell hypertension (PAH) är ett dödligt tillstånd där botande behandling saknas. Sjukdomen karaktäriseras av trånga blodkärl och högt blodtryck i lungkretsloppet. Följden blir att hjärtat måste arbeta hårt, vilket gör att det på sikt tar skada. PAH kan ses som både en hjärt- och en lungsjukdom. PAH kan drabba både män och kvinnor oavsett ålder, dock drabbas fler kvinnor.

Forskningens målsättning

Målet med Karin Tran-Lundmarks forskning är att effektivisera användningen av den behandling som finns genom att delta i kliniska studier, och att hitta nya behandlingsmöjligheter genom experimentella studier. Forskarna har hypotesen att så kallade proteoglykaner (sockerbärande proteiner i bindväven) är av betydelse för blodkärlsförändringarna vid PAH.

Ett delmål är att öka förståelsen av kärlförändringarna med hjälp av 3D-avbildning. Att förstå vad som händer i lungan vid höga tryck är av stor betydelse för att nya PAH-behandlingar ska kunna tas fram. Forskarnas förhoppning är att deras kliniskt inriktade studier ska kunna leda till förbättringar av PAH-vården inom några år.

Beskyddare av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden grundades 1904 och kronprins Gustaf (sedermera kung Gustaf V) var dess första beskyddare. Sedan 2014 är Prins Daniel fondens beskyddare.

Läs mer om Hjärt-Lungfonden