Kronprinsessan gav företräde för Business Sweden

Den 25 oktober tog Kronprinsessan emot företrädare för Business Sweden vid ett möte på Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tillsammans med Jan Larsson, Yvonne Pernodd och Helena Barrantes Carlsson.

Kronprinsessan tillsammans med Jan Larsson, Yvonne Pernodd och Helena Barrantes Carlsson. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid mötet deltog från Business SwedenJan Larsson, CEO,  Yvonne Pernodd, vice president Europe, Helena Barrantes Carlsson, program manager export promotion, som gav en uppdatering om situationen för svenska företag på den globala marknaden.

Kronprinsessan i möte t med Business Sweden.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Business Sweden hjälper internationella företag att få tillgång till den svenska marknaden och hjälper svenska företag att använda landet som en plattform för internationell expansion.

Detta sker genom samverkan med Utrikesdepartementet, svenska ambassader, konsulat i utlandet och övriga Team Sweden-organisationer och handelskamrar, samt med offentliga och privata organisationer lokalt i de länder där de är verksamma.