Kronprinsessan vid WWF:s höstmöte

Torsdagen den 5 oktober närvarade Kronprinsessan vid Världsnaturfonden WWF:s rådsmöte och höstsammankomst på Erstaterrassen i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med influencern Therese Lindgren vid utdelningen av ”Årets Miljöhjälte 2023”.

Kronprinsessan tillsammans med influencern Therese Lindgren vid utdelningen av ”Årets Miljöhjälte 2023”. Foto: Anders Wiklund/TT

Vid mötet samlades WWF:s förtroenderåd och temat för dagen var Framåt mot ett hållbart näringsliv!

Generalsekreterare Gustaf Lind delade ut utmärkelserna Årets miljöhjälte, Marie-Claire Cronstedts pris och Årets Pandabok.

Årets miljöhjälte 2023

Årets miljöhjälte 2023 tilldelades influencern Therése Lindgren.

Ur motiveringen: "På sin hållbarhetsresa har Therése Lindgren stannat till på flera hållplatser i sitt liv, från smink och skönhet, till psykisk ohälsa och djurskydd – ända fram till slutstationen med en hållbar livsstil."

Årets Pandabok 2024

Utmärkelsen Årets Pandabok 2024 tilldelades fotografen Claes Grundsten för boken "Skärgård".

Ur motiveringen: "Claes Grundsten låter oss komma nära skärgårdens vildmark, både känslomässigt och konkret, på ett sätt som bara enastående konstnärlig skicklighet kombinerad med stor friluftsvana kan åstadkomma."

Marie-Claire Cronstedts pris

Forskaren Elin Röös belönades med Marie-Claire Cronstedts pris.

Ur motiveringen: "För hennes banbrytande forskning och starka engagemang att sprida kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan, och för en hållbar användning av djur och natur."

Vid ankomsten togs Kronprinsessan emot av Annika Helker Lundström, ordförande i WWF:s styrelse, Leif Johansson, hedersordförande i WWF:s förtroenderåd och Gustav Lind, generalsekreterare för WWF Sverige.

Vid ankomsten togs Kronprinsessan emot av Annika Helker Lundström, ordförande i WWF:s styrelse, Leif Johansson, hedersordförande i WWF:s förtroenderåd och Gustav Lind, generalsekreterare för WWF Sverige. Foto: Michael Campanella/SPA

Om WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. WWF är verksam i över 100 länder och med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Läs mer om Världsnaturfonden WWF