Kungaparet firade Stockholms stadshus 100-årsjubileum

Den 22 juni var Kungen och Drottningen hedersgäster vid Stockholms stads middag för att högtidlighålla Stadshusets 100-årsjubileum. Stockholms stadshus invigdes av kung Gustaf V på midsommarafton 1923.

Kungen och Drottningen på slupen Vasaorden.

Kungen och Drottningen på slupen Vasaorden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparet anlände till Stadshusparken med Kungaslupen Vasaorden, rodd av 46. roddkompaniet ur 4. sjöstridsflottiljen. Vasaorden firar denna helg också sitt hundraårsjubileum då kungaslupen användes för första gången vid stadshusinvigningen 1923.

Kungaparets ankomst till Stadshuset.

Kungaparets ankomst till Stadshuset. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaslupen Vasaorden på Riddarfjärden.

Kungaslupen Vasaorden på Riddarfjärden. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

På trappan mot Riddarfjärden togs Deras Majestäter emot av kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell och kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård samtidigt som Marinen musikkår spelade Marinens paradmarsch.

Kungen höll ett tal i Stadshusparken.

Kungen höll ett tal i Stadshusparken. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Tal i Stadshusparken

I Stadshusparken, där samtliga middagsgäster var församlade, höll Kungen ett tal, i vilket han bland annat sade:

Stadshustornets Tre kronor berättar för oss att Stockholms stadshus är en riksangelägenhet. Det är en plats för nationell samling. [...]

Men för stockholmarna är stadshuset framför allt en levande plats för lokalpolitik och demokrati. Och självklart även för vigslar!

H.M. Konungen

Stadshuset.

Stadshuset. Foto: Kungl. Hovstaterna

Middag i Blå hallen

Gästerna intog därefter middag i Blå hallen. Under middagen uppträdde bland annat Seinabo Sey och gruppen Trummor & Orgel samt en gospelkör.

Stadshuset 100 år

Invigningen av Stadshuset 1923.

Invigningen av Stadshuset 1923. Foto från Bernadottebiblioteket

Datumet för invigningen 1923 var valt för att sammanfalla med firandet av 400-årsminnet av Gustav Vasas intåg i Stockholm.

Arkitekt Ragnar Östberg skapade huset tillsammans med samtidens främsta konstnärer och hantverkare. Byggnaden används fortfarande för alla de ändamål som den byggdes för.

Gustav V vid invigningen av Stadshuset 1923.

Gustav V vid invigningen av Stadshuset 1923. Foto från Bernadottebiblioteket

Invigning av Stadshuset 1923

Foto: Stockholmskällan