Kronprinsessan vid Atlas Copcos 150-års­jubileum

Den 10 juni närvarade Kronprinsessan vid Atlas Copcos 150-årsjubileum som ägde rum i Stockholm.

Kronprinsessan vid Atlas Copcos 150-årsjubileum tillsammans med Mats Rahmström, vd och Sabina Helmerson, vice HR-chef.

Kronprinsessan vid Atlas Copcos 150-årsjubileum tillsammans med Mats Rahmström, vd och Sabina Helmerson, vice HR-chef. Foto: Atlas Copco

Atlas Copco grundades 1873 och är i dag ett av Sveriges största företag. Företaget har närvaro i 180 länder och har en lång historia av att driva utveckling och innovationer inom energieffektivitet och hållbara lösningar för industrin.

Vid inledningen av konferensen höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

You have grown from a small local company to a global one – driving development and delivering breakthrough innovations to customers in many different industries. Your roots are Swedish, but now you have employees all over the world. [...]

Ladies and gentlemen,

I would like to congratulate you on the anniversary and wish you the best of luck in the future.  

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan höll ett tal vid 150-årsfirandet.

Kronprinsessan höll ett tal vid 150-årsfirandet. Foto: Atlas Copco

Med anledning av 150-årsjubileet har anställda från hela världen samlats i Stockholm för att under tre dagar närvara vid konferensen Celebrating our past – Shaping the future. Fokus för konferensen är hållbara lösningar och företagets bidrag till nya tekniker.

Läs mer om Atlas Copcos historia