Nationaldagen 2023

Den 6 juni firades Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. 2023 års nationaldag markerade också Sveriges 500 år som självständig nation.

Kungafamiljen samlad vid nationaldagsmottagningen i Nordiska museet.

Kungafamiljen samlad vid nationaldagsmottagningen i Nordiska museet. Foto: Clément Morin

Kl. 8.00 hissades den tretungade flaggan på Kungl. Slottets tak.

Kl. 8.00 hissades den tretungade flaggan på Kungl. Slottets tak. Foto: Clément Morin

Kl. 8.00 hissades den tretungade flaggan på Kungl. Slottets tak.

Foto: Clément Morin

Öppet slott

Kungl. Slottet hölls traditionsenligt öppet för allmänheten med fritt inträde på nationaldagen. Kl. 10.00 öppnade Kronprinsessparet slottets västra portar mot Yttre borggården och allmänheten välkomnades till nationaldagsfirandet på slottet.

Kronprinsessan höll ett välkomsttal till allmänheten som samlats på Kungl. Slottets yttre borggård. F

Kronprinsessan höll ett välkomsttal till allmänheten som samlats på Kungl. Slottets yttre borggård. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Så mycket av vår svenska historia och vårt fantastiska kulturarv finns ju samlat just på de kungliga slotten. Jag är väldigt glad att vi kan tillgängliggöra det – och att vi i dag får bjuda in er hit.

Vi hoppas att ni alla, både barn och vuxna, ska få en härlig dag. Med dessa ord öppnar vi nu portarna till Kungliga slottet och hälsar er alla varmt välkomna!

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessfamiljen hälsade allmänheten välkomna in till Kungl. Slottet.

Kronprinsessfamiljen hälsade allmänheten välkomna in till Kungl. Slottet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Försvarsmusiken spelade i samband med att slottets portar öppnades.

Försvarsmusiken spelade i samband med att slottets portar öppnades. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet välkomnades till Strängnäs domkyrka av domprost Christopher Lundgren.

Kungaparet välkomnades till Strängnäs domkyrka av domprost Christopher Lundgren. Foto: Clément Morin

Strängnäs

Kungaparet inledde nationaldagen med att besöka Strängnäs. Besöket i Strängnäs uppmärksammar att det är på dagen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs 1523. Landet gick då in i en ny epok som formade nationalstaten Sverige.

Biskop Johan Dalman ledde högtidssammankomsten i Strängnäs domkyrka.

Biskop Johan Dalman ledde högtidssammankomsten i Strängnäs domkyrka. Foto: Clément Morin

Kungen och Drottningen fick en visning av regalierna.

Kungen och Drottningen fick en visning av regalierna. Foto: Clément Morin

Firandet i Strängnäs inleddes med en högtidssammankomst i domkyrkan. Nationaldags­firandet ägde därefter rum i Västerviken där Kungen delade ut fanor till följande tio föreningar och organisationer:

  • Smedsta Gymnastikförening
  • Gustav Vasaföreningen
  • Blåslaget – Strängnäs kulturskolas blåsorkesters stöd och föräldraförening
  • Starka Händer
  • Fredsbaskrarna Södermanland
  • Nyköpings Teaterförening (del av Riksteatern)
  • Mariefreds Hembygdsförening
  • Mälsåkers Framtid
  • De dramatiserade stadsvandringarna i Strängnäs
  • Strängnäs Riksteaterförening
Kungaparet promenerade till nationaldagsfirandet i Västerviken.

Kungaparet promenerade till nationaldagsfirandet i Västerviken. Foto: Clément Morin

Nationaldagsfirare i Strängnäs.

Nationaldagsfirare i Strängnäs. Foto: Clément Morin

Kungen överlämnade fanor till föreningar och organisationer.

Kungen överlämnade fanor till föreningar och organisationer. Foto: Clément Morin

Kungen höll därefter ett högtidstal där han bland annat sade:

Kära nationaldagsfirare,

I dag är en stor dag. Vi firar att Sverige fyller 500 år som självständig nation. Och det var här det började. Lördagen den 6 juni 1523 valdes Gustav Eriksson Vasa till svensk konung i Strängnäs. [...]

Allt mynnade så småningom ut i det statsskick vi har idag. Grunden lades för vårt vitala, mångfacetterade och demokratiska samhälle.

H.M. Konungen

Kungen höll ett högtidstal till i samband med firandet.

Kungen höll ett högtidstal till i samband med firandet. Foto: Clément Morin

Kungaparet under nationaldagsfirandet i Västerviken.

Kungaparet under nationaldagsfirandet i Västerviken. Foto: Clément Morin

Högvaktsavlösning på Yttre borggården.

Högvaktsavlösning på Yttre borggården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Högvaktsavlösning

Prins Carl Philip närvarade vid högvaktsavlösningen på Yttre borggården, Kungl. Slottet.

Prins Carl Philip och överbefälhavare Micael Bydén under vaktavlösningsceremonin.

Prins Carl Philip och överbefälhavare Micael Bydén under vaktavlösningsceremonin. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Högvaktsavlösning på Yttre borggården.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Efter högvaktsavlösningen sköts salut om 21 skott vardera från Skeppsholmen, Kastellholmen samt från fartyget HMS Kullen.

I samband med saluten genomfördes en överflygning med Jas 39 Gripen och SK60 över Kungl. Slottet.

I samband med saluten genomfördes en överflygning med Jas 39 Gripen och SK60 över Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kortegens ankomst till Skansen.

Kortegens ankomst till Skansen. Foto: Clément Morin

Skansen

Kungl. Familjen åkte hästanspänd kortege till nationaldagsfirandet på Sollidenscenen på Skansen.

Kungen och Drottningen i en av Hovstallets vagnar.

Kungen och Drottningen i en av Hovstallets vagnar. Foto: Clément Morin

Foto: Clément Morin

Kungafamiljen och talman Andreas Norlén med fru Helena Norlén.

Kungafamiljen och talman Andreas Norlén med fru Helena Norlén. Foto: Clément Morin

I samband med firandet delade Kungen ut fanor till olika föreningar och motsvarande sammanslutningar. Firandet från Sollidenscenen tv-sändes i Sveriges television.

Kungen höll ett nationaldagstal där han bland annat sade:

Kära nationaldagsfirare,

Vi har tillsammans skapat den självständighet som vi firar idag. Det är vårt lands frihet under många hundra år som vi högtidlighåller.

Låt oss sträva efter att få leva i fred och frihet i många generationer framöver.

H.M. Konungen

Kungen höll traditionsenligt ett nationaldagstal.

Kungen höll traditionsenligt ett nationaldagstal. Foto: Clément Morin

Sångare från projektet ”Barn sjunger för barn” framträdde under nationaldagsfirandet.

Sångare från projektet ”Barn sjunger för barn” framträdde under nationaldagsfirandet. Foto: Clément Morin

Prinsessan Madeleine och Prinsessan Sofia deltog i nationaldagsfirandet på Skansen.

Prinsessan Madeleine och Prinsessan Sofia deltog i nationaldagsfirandet på Skansen. Foto: Clément Morin

Nationaldagsfirandet på Sollidenscenen.

Foto: Clément Morin

Nationaldags­mottagning och tapto

Detta jubileumsår bjöd Kungaparet in representanter för regering, riksdag, delar av den diplomatiska kåren och det officiella Sverige till en national­dags­mottagning på Nordiska museet.

Kungafamiljen samlad vid ankomsten till Nordiska museet.

Kungafamiljen samlad vid ankomsten till Nordiska museet. Foto: Clément Morin

Kungaparet bjöd in representanter för det officiella Sverige till nationaldagsmottagningen.

Kungaparet bjöd in representanter för det officiella Sverige till nationaldagsmottagningen. Foto: Clément Morin

Kungen höll ett välkomsttal till gästerna.

Kungen höll ett välkomsttal till gästerna. Foto: Clément Morin

Kvällen avslutades med tapto framför Nordiska museets entré. Taptot tv-sändes i Sveriges television.

Nationaldagsfirandet avslutades med ett tapto vid Nordiska museet.

Foto: Clément Morin

Trumslagare vid taptot.

Foto: Clément Morin

Kungafamiljen och gästerna på trappan vid Nordiska museets entré.

Kungafamiljen och gästerna på trappan vid Nordiska museets entré. Foto: Clément Morin