Prins Daniel besökte Katrineholm

Under tisdagen besökte Prins Daniel Stensättersskolan i Katrineholm. Prinsen togs också emot av kommunledningen i stadshuset. Under besöket fick Prinsen information om kommunens folkhälsoarbete.

Prins Daniel med elever under en rörelsepaus på Stensättersskolan.

Prins Daniel med elever under en rörelsepaus på Stensättersskolan. Foto: Katrineholms kommun

Tillsammans med representanter för Generation Pep besökte Prins Daniel Katrineholm för att få fördjupad information kring hur kommun och skola arbetar strategiskt med hälsofrågor för kommunens invånare.

På skolan fick Prinsen träffa rektor, personal och elever för att höra mer om hur skolan har infört fysiska aktiviteter och hälsosammare skolmat.

Prinsen och rektor Maria Hertz i samtal med elever på skolgården.

Prinsen och rektor Maria Hertz i samtal med elever på skolgården. Foto: Katrineholms kommun

Pilotprojekt med Generation Pep

Katrineholms kommun ingår i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun fem kommuner och en rådgivargrupp arbetar för att stärka det systematiska folkhälsoarbetet, med ett extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga.

I stadshuset, Gröna kulle, togs Prins Daniel emot av kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg och kommundirektör Sari Eriksson.

I stadshuset, Gröna kulle, togs Prins Daniel emot av kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg och kommundirektör Sari Eriksson. Foto: Katrineholms kommun