Kungen delade ut stipendier till unga ledare

Den 15 maj delade Kungen ut stipendiet Kompass­rosen till fem ungdomar som i sitt ledarskap visat mod, omtanke och handlingskraft. Vid ceremonin fick även unga ledare som genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap ta emot diplom ur Kungens hand.

Kungen delade ut stipendier till unga ledare vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen delade ut stipendier till unga ledare vid en ceremoni på Kungl. Slottet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Ceremonin arrangerades av Konungens stiftelse Ungt ledarskap i Bernadotte­biblioteket på Kungl. Slottet. Kungen inledde ceremonin med ett tal där han bland annat sade:

I år har jag varit kung och Sveriges statschef i 50 år. Men jag har varit scout ännu längre, i snart 70 år.

Det var så tankarna på ett värdebaserat ledarskap uppstod – att de värderingar som man fostrats i som scout följer med in i andra och större uppgifter när man blivit vuxen.

H.M. Konungen

Kungen höll ett tal till de unga ledarna.

Kungen höll ett tal till de unga ledarna. Foto: Nathalie Malic

Utdelning av stipendier och diplom

Under ceremonin delade Kungen ut stipendiet Kompassrosen till fem ledare under 25 år som i sitt ledarskap visat mod, omtanke och handlingskraft. Stipendiet uppgår till 50 000 kronor och ska användas till personlig ledarskaps­utveckling. Bakom stipendiet står Ungt ledarskap.

Kungen under stipendieutdelningen.

Foto: Nathalie Malic

Kompassrosstipendiater 2023

  • Andreas Magnusson, 19 år, för att han ”med stor omtanke visar på vikten av ett brett samhällsengagemang för att mota och möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär.”
  • Gabriella Kärnekull Wolfe, 24 år, för att hon ”med stort mod belyser orättvisor, ger röst åt de som inte hörs och bidrar till en ljusare framtid för barn och unga.”
  • Hilda Silvergran, 25 år, för att hon ”genom idogt arbete och med omtanke som hörnsten visar på varje människas möjlighet att bidra till ett större ändamål.”
  • Mohamed Khalil, 21 år, för att han ”med omtanke och praktisk handlingskraft kämpar för rättvisa villkor och barns rätt till en meningsfull fritid.”
  • Rasmus Häggkvist, 22 år, för att han ”med handlingskraft och genom innovativa metoder når ut med budskapet om och verktygen för att alla ska kunna lyckas i skolan.”
2023 års Kompassrosstipendiater Andreas Magnusson, Gabriella Kärnekull Wolfe, Hilda Silvergran, Mohamed Khalil och Rasmus Häggkvist.

2023 års Kompassrosstipendiater Rasmus Häggkvist, Andreas Magnusson, Hilda Silvergran, Gabriella Kärnekull Wolfe och Mohamed Khalil. Foto: Nathalie Malic

Diplomering Värdebaserat ledarskap

Kungen delade även ut diplom till ett hundratal ungdomar som under 2022/2023 genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap. Utbildningen arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola och får stöd av Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Ungt Ledarskap

Konungens stiftelse Ungt ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.